پژوهش‌ درباره افسانه‌ها و اسطوره‌های تخت سلیمان آغاز شد

پژوهش‌ درباره افسانه‌ها و اسطوره‌های تخت سلیمان آغاز شد و انتشار کتابچه آن به نقل امیر مطلوبی از مدیر مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان

بیشتر بخوانید

تنها ۴۰ درصد از تخت سلیمان کاوش شده

تنها ۴۰ درصد از تخت سلیمان کاوش شده ، تخت سلیمان با وجود ثبت در فهرست یونسکو نه تنها درعرصه جهانی بلکه در میان گردشگران داخلی نیز مهجور مانده

بیشتر بخوانید