آغاز عملیات حفاظت از ساختارهای خشتی پاسارگاد

آغاز عملیات حفاظت از ساختارهای خشتی پاسارگاد به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی فارس و افشین ابراهیمی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

بیشتر بخوانید

بلوک‌های سنگی در پاسارگاد ساماندهی می‌شود

بلوک‌های سنگی در پاسارگاد ساماندهی می‌شود و صفه تل تخت را باید جزو اولین نمونه‌های صفه سازی در دوره هخامنشی دانست به نقل از افشین ابراهیمی

بیشتر بخوانید

استحکام‌بخشی پلکان شرقی تخت مادرسلیمان تا پایان دی

استحکام‌بخشی پلکان شرقی تخت مادرسلیمان تا پایان دی به نقل از مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد . تل تخت تخت مادرسلیمان نیز نامیده می‌شود

بیشتر بخوانید

انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، پارسه_پاسارگاد

انتشار پانزدهمین شماره فصلنامه خبری پایگاه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد، پارسه_پاسارگاد، ”یادمــان گرایــی” و خلــق ”معمــاری یادمانــی”از ویژگــی هــای مهــم هنــر و فرهنــگ هخامنشــی درانتقـال ارزش هـای منحصـر بـه فـرد آن بـوده اسـت.

بیشتر بخوانید

حریم پاسارگاد در خطر

حریم پاسارگاد در خطر : کارخانه ترشی و رب‌گوجه‌فرنگی، تیرهای چراغ برق کافی نبود که ساخت پاسگاه هم به این فهرست بلند اضافه شده است.

بیشتر بخوانید

آغاز کاوش باستان شناسی سد بستان خانی دیدگان

آغاز کاوش باستان شناسی سد بستان خانی دیدگان دیدگان و سدهای خاکی هنوز با الگوی مهندسی هخامنشی ساخته می شوند به نقل از حمیدرضا کرمی

بیشتر بخوانید

آغاز کاوش یک سد هخامنشی در فارس

آغاز کاوش یک سد هخامنشی در فارس به سرپرستی حمیدرضا کرمیاز باستان‌شناسان پایگاه میراث جهانی پاسارگاد به نقل ازافشین ابراهیمی مدير پايگاه

بیشتر بخوانید

تجهیز مجموعه میراث جهانی پاسارگاد به ایستگاه هواشناسی

تجهیز مجموعه میراث جهانی پاسارگاد به ایستگاه هواشناسی از نوع سینوپتیک خودکار به نقل از افشین ابراهیمی مدیر پایگاه میراث جهانی پاسارگاد

بیشتر بخوانید

پایش و مراقبت از سازه‌های آبی‌تاریخی منطقه پاسارگاد

پایش و مراقبت از سازه‌های آبی‌تاریخی منطقه پاسارگاد به نقل ازافشین ابراهیمی : مرکزی به این منظور در محدوده سد بستان‌خانی راه‌اندازی می‌شود.

بیشتر بخوانید

تعویض پوشش حفاظتی کاخ بارعام و نقش برجسته انسان بالدار

تعویض پوشش حفاظتی کاخ بارعام و نقش برجسته انسان بالدار، افشین ابراهیمی گفت پوشش‌ قدیمی برچیده و پوشش جدید که ورق پلی کربنات است، جایگزین شد.

بیشتر بخوانید