گوشت، گندم، جو و انگور غذای سربازان ساسانی

گوشت، گندم، جو و انگور غذای سربازان ساسانی به نقل از مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان با اشاره به انجام کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه

بیشتر بخوانید

کار ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان به کجا رسید؟

کار ثبت جهانی دیوار تاریخی گرگان به کجا رسید؟شاهکار مهندسان ایرانی در دوره ساسانی که چند سالیست منتظر تبدیل شدن به یک اثر جهانی است.

بیشتر بخوانید

توقف کاوش در دیوار بزرگ گرگان

توقف کاوش در دیوار بزرگ گرگان ، مدیر پایگاه دیوار بزرگ گرگان گفت به دلیل نبود اعتبار تاکنون حریم این مجموعه مصوب نشده و کاوش‌ها نیز متوقف شده

بیشتر بخوانید