شروع ساماندهی محوطه تاریخی گندی‌شاپور با اعتبار ۳ میلیارد ریال

شروع ساماندهی محوطه تاریخی گندی‌شاپور با اعتبار ۳ میلیارد ریال به نقل از یعقوب زلقی مدیر پایگاه میراث فرهنگی گندی‌شاپور و ایوان کرخه

بیشتر بخوانید

مستندنگاری (نقشه برداری) محوطه تاریخی گندی‌شاپور

مدیر پایگاه میراث فرهنگی گندی‌شاپور و ایوان کرخه از مستندنگاری (نقشه‌برداری) این محوطه باستانی و تاریخی خبر داد.

بیشتر بخوانید