بازتاب کاوش‌های تل چگاسفلی در رسانه‌های خارجی

بازتاب کاوش‌های تل چگاسفلی در رسانه‌های خارجی، جولیان چاربونیر سرپرست پروژه‌های واحه فرهنگی الولا و ماسفی یکی از نقوش را با نقشی در امارات متحده عربی مقایسه کرده است.

بیشتر بخوانید

چگاسفلی، راز سنگ‌های کله قندی با چشمان انسانی

چگاسفلی، راز سنگ‌های کله قندی با چشمان انسانی،گفتگو با سرپرست کاوش‌های باستان‌شناسی تل چگاسفلی پروژه پیش از تاریخی زهره،درباره سنگ‌های افراشته

بیشتر بخوانید