اول مرمت می‌کنند، بعد طرح تهیه می‌شود؟

اول مرمت می‌کنند، بعد طرح تهیه می‌شود؟ یک ماه از نصبِ داربست‌ها بر پل تاریخی «کن» می گذرد، پلی که بخش زیادی از آن با سیلی ویرانگر تخریب شد

بیشتر بخوانید