«مصیب امیری» به عنوان رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی معرفی شد

«مصیب امیری» به عنوان رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی معرفی شد با حضور علی‌اصغر مونسان وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و محمدحسن طالبیان

بیشتر بخوانید

دیدار رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اصحاب رسانه

دیدار رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری با اصحاب رسانه و تشریح اهم فعالیتهای این مرکز در حوزه های باستان شناسی، مردم شناسی، زبان شناسی و..

بیشتر بخوانید

نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی در استان‌های سیستان و بلوچستان ، شیراز و کرمانشاه

نتایج کاوش‌های باستان‌شناسی در استان‌های سیستان و بلوچستان ، شیراز و کرمانشاه به گزارش پژوهشگاه میراث‌فرهنگی‌ و گردشگری، محمد‌حسین طاهری

بیشتر بخوانید

“تل آجری” مقصد گردشگری می‌شود

“تل آجری” مقصد گردشگری می‌شود با اشاره به ضرورت معرفی هنر ایرانی به نقل از بهروز عمرانی معاون وزیر و رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

بیشتر بخوانید

طالبیان در هجدهمین کنگره باستان‌شناسی ایران تأکید کرد: حفاظت و مرمت در حین و پس از کاوش

طالبیان در هجدهمین کنگره باستان‌شناسی ایران تأکید کرد: حفاظت و مرمت در حین و پس از کاوش و همکاری‌های موثر این معاونت با پژوهشگاه میراث‌فرهنگی

بیشتر بخوانید

انجام کاوش‌های باستان‌شناسی بلند مدت در محوطه کله کوب خراسان جنوبی

انجام کاوش‌های باستان‌شناسی بلند مدت در محوطه کله کوب خراسان جنوبی به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی، در هجدهمین گردهمایی باستان شناسی ایران

بیشتر بخوانید

فسیل انسانی مکشوفه در غار کلدر بخشی از حلقه مفقوده مسیر مهاجرتی انسان‌‌های هوشمند

فسیل انسانی مکشوفه در غار کلدر بخشی از حلقه مفقوده مسیر مهاجرتی انسان‌‌های هوشمند به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی در گردهمایی باستان شناسی

بیشتر بخوانید

شواهد و مدارکی از حضور عناصر فرهنگ کورا ارس در قم

شواهد و مدارکی از حضور عناصر فرهنگ کورا ارس در قم به‌نقل از روابط‌‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی در نشست تخصصی هجدهمین گردهمایی باستان‌شناسی

بیشتر بخوانید

میراث دیجیتال، ابزاری نوین برای باستان‌شناسی است

میراث دیجیتال، ابزاری نوین برای باستان‌شناسی است به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، طالبیان در هجدهمین گردهمایی باستان‌شناسی ایران

بیشتر بخوانید

ترسیم نقشه باستان‌شناسی در مراحل پایانی

ترسیم نقشه باستان‌شناسی در مراحل پایانی به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، بهروز عمرانی در هجدهمین گردهمایی باستان‌شناسی

بیشتر بخوانید