کریدور گردشگری دره “اژدها” آبشار “پیران” احداث می‌شود

کریدور گردشگری دره “اژدها” آبشار “پیران” احداث می‌شود، احداث مسیر جدید دسترسی گردشگران به آبشار پیران از طریق دره اژدها(دره ون) سرپل‌ذهاب

بیشتر بخوانید