پاسخ حناچی به خلیل‌آبادی در خصوص تذکر کج شدن برج طغرل

پاسخ حناچی به خلیل‌آبادی در خصوص تذکر کج شدن برج طغرل، براساس بررسي‌هاي فني، نشست برج طغرل متاثر از مستحدثات مجتمع رازي و حفاري‌ مترو، نیست

بیشتر بخوانید