کشف تنها سفال با نقش انسان در شهر سوخته

کشف تنها سفال با نقش انسان در شهر سوخته / یافته‌های جدید از شبکه گسترده مبادله کالا در ۵ هزار سال پیش همراه با پیکرک‌های انسانی و حیوانی

بیشتر بخوانید