ماسک سفالینی متعلق به یونان باستان در ترکیه کشف شد

ماسک سفالینی متعلق به یونان باستان در شهر باستانی داسکلیون ترکیه کشف شد، این ماسك در آكروپولیسِ شهر كشف شده است و احتمالاً یک ماسک آیینی است.

بیشتر بخوانید

دنیای گِلی چاتال هویوک، منتشر شد

دنیای گِلی چاتال هویوک، به پارادوكسِ نقش گِل در این محوطه می‌پردازد كه ناشی از فرهنگ مادی متناقض و دیدگاه‌های باستان‌شناسیِ منظر است

بیشتر بخوانید

کشف تنها سفال با نقش انسان در شهر سوخته

کشف تنها سفال با نقش انسان در شهر سوخته / یافته‌های جدید از شبکه گسترده مبادله کالا در ۵ هزار سال پیش همراه با پیکرک‌های انسانی و حیوانی

بیشتر بخوانید