چغازنبیل با اهرام مصر ثبت جهانی شد اما این کجا و آن کجا

چغازنبیل با اهرام مصر ثبت جهانی شد اما این کجا و آن کجا : عاطفه رشنویی مدیر پایگاه جهانی چغازنبیل از بی‌توجهی به آثار جهانی خوزستان می‌گوید

بیشتر بخوانید

احداث کارخانه قند در چغازنبیل منتفی شد

احداث کارخانه قند در چغازنبیل منتفی شد با رأی منفی دادگاه تجدیدنظر به نقل از سیدحکمت‌الله موسوی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری خوزستان

بیشتر بخوانید

آغاز خواناسازی کاخ‌های چغازنبیل

آغاز خواناسازی کاخ‌های چغازنبیل و کاخ شماره ۲ و ۳ از نیمه دی‌ سال جاری به نقل از عاطفه رشنوئی مدیر پایگاه میراث‌جهانی چغازنبیل و هفت‌تپه

بیشتر بخوانید

دستور جابه‌جایی کارخانه قند از حریم چغازنبیل صادر شده

دستور جابه‌جایی کارخانه قند از حریم چغازنبیل صادر شده و ضرورت ایجاد مقر یگان حفاظت در پایگاه این میراث جهانی در گفتگویی با «عاطفه رشنویی»

بیشتر بخوانید

طالبیان: منتظر جابه‌جایی قطعی کارخانه قند از حریم چغازنبیل هستیم

طالبیان: منتظر جابه‌جایی قطعی کارخانه قند از حریم چغازنبیل هستیم طرح سوال و جویا شدن از وضعیت حفاظتی اثر جهانی یکی از وظایف سازمان میراث جهانی

بیشتر بخوانید

صیانت از چغازنبیل و محیط پیرامون وظیفه‌ای ملی و بین‌المللی

صیانت از چغازنبیل و محیط پیرامون وظیفه‌ای ملی و بین‌المللی گفتگویی با عاطفه رشنویی و احمدرضا حسینی بروجنی معاون میراث‌فرهنگی خوزستان

بیشتر بخوانید

کارخانه‌ای در چغازنبیل ساخته نمی‌شود

کارخانه‌ای در چغازنبیل ساخته نمی‌شود و کارخانه قند به خارج از حریم‌های این پایگاه با رعایت قوانین اعلام شده جابجا می‌شود به نقل از طالبیان

بیشتر بخوانید