اهمیت حوضی که در چهارباغ دفن می‌شود

مدتی‌است که پروژه ساخت یک حوض بر روی بقایای کشف‌شدۀ نخستین حوض خیابان چهارباغ عباسی کلید خورده و عملیات ساخت آن هم رو به اتمام است؛ حوضی جدید بر روی حوض تاریخی‌ای که یک پژوهشگر مطالعات صفوی، آن را چراغ راهی در شناخت مکان‌های احتمالی سایر حوض‌های چهارباغ و رسیدن به فهم درستی از ساختار آب‌رسانی به بخش‌های گوناگون این بافت تاریخی ارزشمند می‌داند.

بیشتر بخوانید