لزوم مشارکت مجامع جهانی در مرمت کاخ مروارید کرج

لزوم مشارکت مجامع جهانی در مرمت کاخ مروارید کرج به نقل از مدیرکل دفتر امور پایگاه‌های جهانی حاشیه بازدید از مجموعه کاخ مروارید

بیشتر بخوانید

مرمت اضطراری کاخ تاریخی مروارید کرج در دستور کار قرار گرفت

مرمت اضطراری کاخ تاریخی مروارید کرج در دستور کار قرار گرفت به نقل از سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی البرز

بیشتر بخوانید