مرمت اضطراری کاخ تاریخی مروارید کرج در دستور کار قرار گرفت

مرمت اضطراری کاخ تاریخی مروارید کرج در دستور کار قرار گرفت به نقل از سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی البرز

بیشتر بخوانید