نفس‌های سنگین کاخ ناصری

نفس‌های سنگین کاخ ناصری از زمان واگذاری به به بخش خصوصی برای مرمت دو سال می‌گذرد و وضعیت عمارت ییلاقی ۱۴۲ ساله ناصرالدین شاه همچنان وخیم است.

بیشتر بخوانید