پاک‌سازی آثار آتش‌افروزی هنجارشکنان چهارشنبه سوری از بدنه کاخ هشت‌بهشت اصفهان

پاک‌سازی آثار آتش‌افروزی هنجارشکنان چهارشنبه سوری از بدنه کاخ هشت‌بهشت اصفهان به نقل از مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان

بیشتر بخوانید