امنای اموال را ناآگاهانه قضاوت نکنیم

امنای اموال را ناآگاهانه قضاوت نکنیم گزارشی از پریسا گردبگلی. مبادا دفاع از میراث‌فرهنگی ما خود دلیلی آشکار بر بی‌فرهنگی ما باشد؟!

بیشتر بخوانید

آلبوم ناصری کاخ گلستان پیدا شد

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان خبر داد: در کنترل، بازبینی و سرشماری حساب اموال (انبارگردانی رسمی) آلبوم‌خانه کاخ گلستان، این آلبوم که در قفسه‌ها جابه‌جا شده بود، پیدا شد.

بیشتر بخوانید

اما و اگرهای سقوط کاشی‌های کاخ گلستان

طی چند روز گذشته شاهد انتشار تصاویری از ریزش بخشی از کاشی‌های کاخ گلستان بودیم، مدیراجرایی این مجموعه معتقد است: مرمت این کاشی‌ها در دستور کارگاه مرمت بود اما اولویت‌های دیگری نیز وجود داشت.

بیشتر بخوانید

مرمت ارسی‌ها و کاشی‌های هفت‌رنگ کاخ گلستان

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: «پروژه‌های مرمتی کاخ گلستان اولویت‌بندی شده ارسی‌ها و کاشی‌ها در اولویت مرمت قرار دارند.»

بیشتر بخوانید

قصه آجرهای لعابدار کاخ گلستان و بازدید کننده کاخ

اگر روزی در حال دیدن بنایی تاریخی متوجه ریزش بخش‌هایی از تزیینات آن مثل کاشی‌ها شدید، چه واکنشی نشان می‌دهید؟

بیشتر بخوانید