پرونده کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان برای ثبت جهانی ارسال شد

پرونده کاروانسرای گنجعلی‌خان کرمان برای ثبت جهانی ارسال شد به نقل از معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی استان کرمان

بیشتر بخوانید