سابقه رسوبی دریای خزر و سیاه بررسی می‌شود

در گذشته‌های دور یعنی زمانی که تراز آب دریای خزر بسیار بالا بود، دو دریای خزر و سیاه به هم متصل بودند و بخشی از اقیانوس قدیمی تتیس را تشکیل می‌دادند. بر این اساس یک سابقه رسوبی مشترک بین دو دریا برجای مانده که این موضوع برای اولین بار با حضور متخصصان داخلی و خارجی در قالب همایش بین‌المللی «چینه شناسی و زمین باستان شناسی پونتو کاسپین» در پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی مورد بررسی قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید