قصه آجرهای لعابدار کاخ گلستان و بازدید کننده کاخ

اگر روزی در حال دیدن بنایی تاریخی متوجه ریزش بخش‌هایی از تزیینات آن مثل کاشی‌ها شدید، چه واکنشی نشان می‌دهید؟

بیشتر بخوانید