بقایای یک پسر بچه در سایت اتروسکی در کامپانیا (Campania) در ایتالیا یافت شد

بقایای یک پسر بچه در سایت اتروسکی در کامپانیا (Campania) در ایتالیا یافت شد ، محل استقرار تمدن اتروسکی در ایتالیای مرکزی، است.

بیشتر بخوانید