چغاگاوانه مجوز گمانه‌زنی برای تعیین حریم دوباره گرفت

جوز گمانه‌زنی به منظور بازنگری تعیین عرصه و پیشنهاد حریم تپه چغاگاوانه شهرستان اسلام‌آباد غرب، به سرپرستی کامیارعبدی و با نظارت اکرم طهماسبی صادر شد.

بیشتر بخوانید

برگزاری دو رویداد باستان‌شناسی در روزهای 26 و 27 بهمن‌ماه 1398 در خانه اندیشمندان علوم انسانی (فایل صوتی افزوده شد)

بارگذاری فایل صوتی سخنرانی مهرداد ملکزاده و کامیار عبدی در خانه اندیشمندان علوم انسانی، با موضوع ایران در آستانه شاهنشاهی هخامنشی: آزمون‌های تاریخی عیلام و ماد

بیشتر بخوانید