مرور اخبار هفته در اتاق کلاب هاوس کانون باستان‌شناسی

مرور اخبار هفته در اتاق کلاب هاوس کانون باستان‌شناسی / (۱۹ تا ۲۶ خرداد) هر چهارشنبه ساعت 10 تا 12 شب / جلسه اول چهارشنبه 26 خرداد

بیشتر بخوانید