کمبود بودجه کاوش شهر سوخته را محدود کرد

کمبود بودجه کاوش شهر سوخته را محدود کرد به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، دکتر سیدمنصور سیدسجادی

بیشتر بخوانید

آغاز فصل پنجم کاوش در معدن نمک چهرآباد زنجان

آغاز فصل پنجم کاوش در معدن نمک چهرآباد زنجان به‌نقل روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی زنجان، امیر ارجمند

بیشتر بخوانید

بیست‌وسومین فصل عملیات باستان‌شناسی هگمتانه آغاز شد

بیست‌وسومین فصل عملیات باستان‌شناسی هگمتانه آغاز شد به نقل از روابط‌ عمومی اداره ‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همدان

بیشتر بخوانید

مقدمات چاپ و نشر نتایج ۱۱ فصل حفاری باستان‌شناسی هگمتانه آغاز شد

مقدمات چاپ و نشر نتایج ۱۱ فصل حفاری باستان‌شناسی هگمتانه آغاز شد به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری همدان، علی مالمیر

بیشتر بخوانید

کاوشی برای شناخت فرهنگ دالما

کاوشی برای شناخت فرهنگ دالما به گزارش دکتر اکبر عابدی، عضو هیات علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز در خبرگزاری میراث آریا

بیشتر بخوانید

آغاز نهمین فصل از کاوش های باستان شناسی در تپه ریوی بدون حضور باستان شناسان آلمانی

آغاز نهمین فصل از کاوش های باستان شناسی در تپه ریوی بدون حضور باستان شناسان آلمانی به نقل از سرپرست هیات کاوش های باستان شناسی تپه ریوی

بیشتر بخوانید

۸۰ محوطه باستانی در اردستان نیازمند کاوش است

۸۰ محوطه باستانی در اردستان نیازمند کاوش است به نقل از مهدی مشهدی رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردستان در گفت و گو با ایرنا

بیشتر بخوانید

تدفین نوزادان و کودکان در ظروف آشپزخانه‌ای

تدفین نوزادان و کودکان در ظروف آشپزخانه‌ای به‌نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری،مصطفی ده‌پهلوان سرپرست هیأت باستان‌شناسی

بیشتر بخوانید

کاوش گورستان شغاب بوشهر

کاوش گورستان تاریخی بوشهر به نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مصطفی ده‌پهلوان ـ سرپرست هیأت باستان‌شناسی این گورستان

بیشتر بخوانید

آغاز فصل نهم کاوش در شهرهخامنشی خراسان شمالی

آغاز فصل نهم کاوش در شهرهخامنشی خراسان شمالی به نقل از مستوفیان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی

بیشتر بخوانید