یاد جنگل دور، فرضیه ساوانا، و انتخاب زیستگاه در انسان

نشر نو کتاب یاد جنگل دور، فرضیه ساوانا، و انتخاب زیستگاه در انسان، را منتشر کرد. کتاب نوشته گوردون اوراینز و ترجمه کاوه فیض‌اللهی است.

بیشتر بخوانید