شبیه‌سازی انقراض نئاندرتال‌ها با اَبر رایانه

شبیه‌سازی انقراض نئاندرتال‌ها با اَبر رایانه ، اکسل تیمرمن از با شبیه‌سازی رایانه‌ای تلاش کرده مدلی برای انقراض نئاندرتال‌ها ارایه کند

بیشتر بخوانید