خاستگاه اهلی‌شدن مرغ

خاستگاه اهلی‌شدن مرغ ، علیرغم اینکه مرغ یکی از مهمترین منابع غذایی انسان است، در مقایسه با سایر حیوانات، خاستگاه و زمان اهلی‌شدن آن روشن نبوده

بیشتر بخوانید

بررسی اعتبار نظریه‌ی تطور ناگهانی

بررسی اعتبار نظریه‌ی تطور ناگهانی ،دکتر کریم علیزاده به بررسی مقاله‌ای دراین ارتباط پرداخته، این مقاله در نشریه American Naturalist منتشر شده

بیشتر بخوانید

کنعانیان که بودند؟ براساس یافته‌های جدید

کنعانیان که بودند؟ براساس یافته‌های جدید ، پژوهش جدیدی که در 28 می 2020 در نشریه‌ی Cell منتشر شده است، ودکتر کریم علیزاده به آن پرداخته است

بیشتر بخوانید