انسان‌ها و کفتارهای پیش از تاریخ، الگوی مهاجرت را به اشتراک گذاشته‌اند

انسان‌های پیش از تاریخ در حدود 2 میلیون سال پیش افریقا را ترک کردند. اکنون، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که ظاهرا کفتارها نیز همین کار را انجام داده‌اند.

بیشتر بخوانید