بازسازی رفتاری انسان‌های اولیه اواخر پلیستوسن در زاگرس میانی

بازسازی رفتاری انسان‌های اولیه اواخر پلیستوسن در زاگرس میانی ، گفتگو با دکتر سامان حیدری در کلاب‌هاوس کانون باستان‌شناسی را از رادیوکاوش بشنوید

بیشتر بخوانید

مرور اخبار هفته در اتاق کلاب هاوس کانون باستان‌شناسی

مرور اخبار هفته در اتاق کلاب هاوس کانون باستان‌شناسی / (۱۹ تا ۲۶ خرداد) هر چهارشنبه ساعت 10 تا 12 شب / جلسه اول چهارشنبه 26 خرداد

بیشتر بخوانید