انجام کاوش‌های باستان‌شناسی بلند مدت در محوطه کله کوب خراسان جنوبی

انجام کاوش‌های باستان‌شناسی بلند مدت در محوطه کله کوب خراسان جنوبی به گزارش پژوهشگاه میراث فرهنگی، در هجدهمین گردهمایی باستان شناسی ایران

بیشتر بخوانید