حضور وزیر میراث فرهنگی در نشست کمیسیون فرهنگی مجلس

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تشریح بررسی های جلسه کمیسیون متبوع خود از حضور وزیر میراث فرهنگی در این جلسه خبر داد.

بیشتر بخوانید