تشکیل نخستین جلسه کمیته‌ «تدوین معیارهای ثبت و حفاظت از میراث معماری معاصر »

تشکیل نخستین جلسه کمیته‌ «تدوین معیارهای ثبت و حفاظت از میراث معماری معاصر » به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

بیشتر بخوانید