راز گوی‌های سنگی دو میلیون‌ساله فاش شد

راز گوی‌های سنگی دو میلیون‌ساله ،اگر استخوان شکار را یک ظرف کنسرو در نظر بگیریم این ابزار به عنوان دربازکن مورد استفاده قرار می‌گرفته‌.

بیشتر بخوانید