کنفرانس باستان‌شناسی ایران و فرانسه

کنفرانس باستان‌شناسی ایران و فرانسه : این کنفرانس پنجشنبه ۲۸ اسفندماه برابر با ۱۸ مارس از ساعت ۱۸ تا ۲۰ به وقت پاریس برگزار می‌شود

بیشتر بخوانید

کنفرانس میراث ساسانی ۱۴۰۰ برگزار می‌شود

کنفرانس میراث ساسانی ۱۴۰۰ برگزار می‌شود به نقل از علیرضا عسکری چاوردی مدیر پایگاه میراث جهانی مجموعه تاریخی ساسانی فیروزآباد و سروستان

بیشتر بخوانید