کشف شواهدی از فعالیت های صنعتی گسترده در لبه غربی فلات ایران

کشف شواهدی از فعالیت‌های صنعتی گسترده در لبه غربی فلات ایران، در بررسی مکان‌های دارای شواهد فلزکاری کهن در دهستان گل گل کوهدشت استان لرستان.

بیشتر بخوانید

کوهدشت ۱۱۳ محوطه باستانی تا معاصر را رو کرد

کوهدشت ۱۱۳ محوطه باستانی تا معاصر را رو کرد، که به کشف تبر سنگی دو رویه،سفال‌های معروف به «جی» و نقش برجسته‌ای احتمالا از دوره اشکانی منجر شد

بیشتر بخوانید