چاه‌های دست‌کند شهر تاریخی حریره کیش مرمت شد

سازه‌ها و چاه های دستکند شهر تاریخی حریره کیش که درحال تخریب بود، طراحی، مقاوم‌سازی و مرمت شد.

بیشتر بخوانید