گرازهای وحشی، سرنخ‌هایی از نخستین مراحل اهلی‌سازی در اختیار باستان‌شناسان قرار می‌دهند

تاکنون، باستان‌جانورشناسان، به راحتی قادر به بازسازی مراحل ابتدایی اهلی‌سازی نبودند، چرا که روند قرارگیری حیوانات در مرحله اهلی شدن (یکجانشین شدن حیوانات یا محدود کردن حیوانات جهت اهلی‌سازی)، فراتر از روش‌شناختی آن‌ها بود.

بیشتر بخوانید