انجام سه کاوش باستان‌شناسی در انگوت

انجام سه کاوش باستان‌شناسی در انگوت ، در سال گذشته سه مورد کاوش در شهر انگوت گرمی مغان انجام و آثار ارزشمندی از این کاووش‌ها بدست آمده است

بیشتر بخوانید

کاوش باستان‌شناسی در روستای احدبیگلوی گرمی آغاز شد

کاوش باستان‌شناسی در روستای احدبیگلوی گرمی آغاز شد، به گفته معاون میراث اردبیل:‌ کاوش به‌منظور شناسایی توالی فرهنگی شمال اردبیل انجام می‌شود

بیشتر بخوانید