کشف شواهدی از فعالیت های صنعتی گسترده در لبه غربی فلات ایران

کشف شواهدی از فعالیت‌های صنعتی گسترده در لبه غربی فلات ایران، در بررسی مکان‌های دارای شواهد فلزکاری کهن در دهستان گل گل کوهدشت استان لرستان.

بیشتر بخوانید