قلعه‌ “شهاب”؛ قربانی هجمه ناجوانمردانه تخریب‌گران

قلعه‌ “شهاب”؛ قربانی هجمه ناجوانمردانه تخریب‌گران : به گفته‌ رجبعلی لباف خانیکی و به گواه مستندات تاریخی، گناباد از جمله مناطق کهن بوده است

بیشتر بخوانید

اولین موزه مقنی کشور در گناباد در حال احداث است

اولین موزه مقنی کشور در گناباد در حال احداث است پروژه تا کنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته به نقل از مدیر پایگاه میراث جهانی قنات قصبه گناباد

بیشتر بخوانید