ساماندهی محوطه پیرامون گنبد جبلیه در کرمان

هر چند هدف ساماندهی است، اما تصاویر یک چیز می گویند و مسوولان چیز دیگری. تصاویر از حرکت لودر در عرصه ی «گنبد تاریخی جبلیه» در کرمان خبر می دهند و مسوولان میراث فرهنگی کرمان می گویند استفاده از هر ابزاری برای ساماندهی محوطه ی اطراف گنبد با نظارت میراثی ها انجام شده است!

بیشتر بخوانید