اجرای کف‌پوش چوبی در بنای تاریخی میراث جهانی گنبد قابوس

اجرای کف‌پوش چوبی در بنای تاریخی میراث جهانی گنبد قابوس به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان

بیشتر بخوانید

مستندنگاری و فن‌شناسی گنبد بلندترین برج آجری جهان

مستندنگاری و فن‌شناسی گنبد بلندترین برج آجری جهان توسط استادان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی به نقل از دکتر هادی صفایی‌پور

بیشتر بخوانید

آغاز تحقیقات گلسنگ‌زدایی بدنه آجری میراث جهانی گنبد قابوس

آغاز تحقیقات گلسنگ‌زدایی بدنه آجری میراث جهانی گنبد قابوس به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان

بیشتر بخوانید

مراحل مستندنگاری و فن‌شناسی طرح مرمت برج قابوس انجام شد

مراحل مستندنگاری و فن‌شناسی طرح مرمت برج قابوس انجام شد با همکاری دانشگاه شهید بهشتی به نقل از مدیر پایگاه میراث جهانی گنبدقابوس

بیشتر بخوانید

اقدام محققان دانشگاه گلستان برای مرمت بلندترین برج آجری دنیا

اقدام محققان دانشگاه گلستان برای مرمت بلندترین برج آجری دنیا . طرح مدیریت حفاظت، مرمت و ساماندهی بلندترین برج آجری جهان، گنبد قابوس

بیشتر بخوانید