رطوبت و گلسنگ عامل تیرگی‌های گنبد کاووس و کاهش ۷۰ درصدی بازدیدکنندگان میراث جهانی

رطوبت و گلسنگ عامل تیرگی‌های گنبد کاووس و کاهش ۷۰ درصدی بازدیدکنندگان میراث جهانی. گفتگویی با عبدالمجید نورتقانی (مدیر پایگاه گنبد کاووس)

بیشتر بخوانید