بررسی باستان‌شناسی گورستان تاریخی خالدنبی آغاز شد

بررسی باستان‌شناسی گورستان تاریخی خالدنبی آغاز شد به نقل از احمد تجری مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گلستان

بیشتر بخوانید