کشف سفالینه‌هایی از عصر آهن و پیش از مادها از گورستان باستانی مرسین

کشف سفالینه‌هایی از عصر آهن و پیش از مادها از گورستان باستانی مرسین به نقل از مهرداد ملک زاده سرپرست هیات باستان‌شناسی گورستان مرسین

بیشتر بخوانید

افزایش گورهای باستانی کشف‌شده در کاوش “مرسین”

افزایش گورهای باستانی کشف‌شده در کاوش “مرسین” به نقل از مهرداد ملک زاده سرپرست هیات باستان‌شناسی 10 گورباستانی به 15 گور پیشین افزوده شده است

بیشتر بخوانید