مطالعه‌ای که تغییرات ایجاد شده توسط گوشتخواران در کمپ‌های پارینه‌سنگی را روشن می‌سازد

مطالعه‌ای که تغییرات ایجاد شده توسط گوشتخواران در کمپ‌های پارینه‌سنگی را روشن می‌سازد، تحقیق حاضر به پژوهش پیشین که توسط همین تیم تحقیقاتی انجام شده است ، مطالبی را اضافه می‌کند.

بیشتر بخوانید

کاهش تنوع زیستی ناشی از اقدامات بشر، میلیون‌ها سال قبل آغاز شد

کاهش در تنوع زیستی خیلی پیشتر از زمانی که محققان باور دارند، شروع شد. بر اساس مطالعات جدید منتشر شده در مجله Ecology Letters، شروع این روند کاهشی، توسط انسان‌های مدرن آغاز نشد، بلکه گروهی از اجداد ما در این روند کاهشی نقشی اساسی داشتند.

بیشتر بخوانید