کشف قلعه نظامی در سدچم شیر گچساران

کشف قلعه نظامی در سدچم شیر گچساران؛ در پی کاوش در منطقه سد چمشیر گچساران, باستان شناسان یک قلعه نظامی و تعدادی اشیای سفالی کشف کردند.

بیشتر بخوانید

کاوش باستان‌شناسی سد چم شیر گچساران آغاز شد

کاوش باستان‌شناسی سد چم شیر گچساران آغاز شد، مجید صفائی در جمع خبرنگاران از آغاز فصل اول کاوش باستان‌شناسی در محوطه سد چم شیر گچساران خبر داد

بیشتر بخوانید