نظریه‌ها در باستان‌شناسی امروز

نظریه ها در باستان شناسی امروز ، از مهم‌ترین آثار در جهان باستان‌شناسی است. هادر باستان‌شناس پیشرو و نظریه‌پردازان معاصر ویراستار این کتاب است

بیشتر بخوانید