پروژه پاکسازی کاخ هخامنشی چرخاب دشتستان آغاز شد

پروژه پاکسازی کاخ هخامنشی چرخاب دشتستان آغاز شد، مدیرپایگاه کاخ‌های هخامنشی دشتستان گفت: این عملیات با مجوز پژوهشکده باستانشناسی انجام می‌شود

بیشتر بخوانید