روایت رسانه آلمانی از غارت میراث فرهنگی یمن در سایه جنگی خانمان سوز

روایت رسانه آلمانی از غارت میراث فرهنگی یمن در سایه جنگی خانمان سوز به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم از یک رسانه آلمانی

بیشتر بخوانید

برگزاری کارگاه تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن/ عبرت‌هایی از دوران باستان تا پیشامدرن توسط خانم پروفسور اینگرید هیمایر

خانم پروفسور اینگرید هیمایر، نویسند کتاب تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن، کارگاهی با عنوان، تاریخچه مهندسی و مدیریت آب در یمن: عبرت‌هایی از دوران باستان تا پیشامدرن در دانشگاه تهران برگزار می‌کند

بیشتر بخوانید